wheel Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i tekerlek; çark, dolap; den dümen dolabı; eskiden kullanılan işkence çarkı; kdili bisiklet; çarkıfelek; deveran, dönme; (argo) kodaman; çoğ yürüten unsur; çog, (argo) vasıta, araba wheel and axle mil teker wheel animalcule bak rotifer wheel horse birbiri ardınca koşulmuş atlardan tekerleğe yakın olanı; en ağır işi yapan ve kolay kolay yorulmayan adam balance wheel nâzım çark; olayları soğukkanlılıkla karşılayan kimse fifth wheel yedek tekerlek; yedekte bulunan kimse veya şey; kdili kendini fazlalık olarak gören kimse mill wheel değirmen çarkı paddle wheel vapurun yan çarkı at the wheel direksiyonda; yönetiminde wheels within wheels bir birine karşılıklı etkide bulunan olaylar There are wheels within wheels işin içinde iş var The wheels of social progress turn slowly Toplumdaki ilerleme ağır işler
    • f tekerlekler üzerinde taşımak; döndürmek; çark gibi çevirmek; el arabası ile götürmek; çark veya tekerlek gibi yuvarlanmak; dönmek; sürmek; sürülmek; yuvarlanıp gitmek wheel about yönünü değiştirmek wheeled s tekerlekli
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor