twist Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f, i bükmek; sarmak; burmak; burkmak; ters anlam vermek; bükülmek; sarılmak; burulmak; şaşırtmak; helezoni döndürmek; kıvrımlar meydana getirmek; dolambaçlı yönde çevirmek; bozmak; i bükülme; sarılma; burma; burkulma; ibrişim; burmalı ekmek; bükme, bükülmüş şey; düğüm; dönme; dönüş; topun havada dönerek gitmesi; kötülüğe meyil; bükme kuvveti; twist dansı; değişiklik twist around one's finger parmağının ucunda oynatmak twist off büküp koparmak twist one's arm zorlamak, mecbur etmek twist one's words birinin sözlerine yanlış anlam vermek twist the lion's tail damarına basmak(İngiliz halkını sinirlendirmek için) twist up büküp bırakmak a twist of the wrist hüner, ustalık twist'ed s bükülmüş; şaşırtılmış, sapkın twist'er i büken şey veya kimse; yuvarlanarak giden top; kasırga, hortum
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor