tenant Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i, f, huk kullanım hakkı olan kimse, mutasarrıf, mülk sahibi; kiracı; sakin, (bir yerde) oturan kimse; f kira ile tutmak; içinde oturmak tenant farmer kira ile çiftlik işleten çiftçi, kiracı çiftçi tenant right kiracının kira bedelini ödediği müddetçe kullanma hakkı tenantry i kiracılık; bir mülkün bütün kiracıları
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor