spring Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i yay, zemberek; yaylanma; atlama, fırlama veya sıçrama gücü veya yeteneği; geri tepme; atılış fırlayış, sıçrayış, hamle; ilkbahar bahar; başlangıç; kaynak, menşe; memba, kaynak pınar; den seren veya kerestenin çatlağı veya eğrilmesi spring balance yaylı terazi veya kantar spring chicken piliç; kdili taze, (slang) piliç spring fever ilkbahar yorgunluğu spring mattress yaylı yatak springtide ayda iki defa meydana gelen yüksek met; duygu veya etkinin en kuvvetli olduğu zaman spring water memba suyu springlike s bahar gibi; yay gibi
    • f (sprang veya sprung; sprung) yay gibi fırlamak; ileri atılmak, sıçramak; eğilmek, bükülmek, çarpılmak; çıkmak, sürmek; gelmek; neşet etmek, hâsıl olmak, zuhur etmek; sürpriz yapmak, birden yapmak; (şiir) şafak sökmek, başlamak (gün); yükselmek; mim kemer halinde çıkmak; yayı boşalmak; fırlatmak, zembereğine dokunup salıvermek; birdenbire meydana çıkarmak; zorlayıp sakatlamak, çatlatmak; patlatmak; büküp yerine yerleştirmek; üstünden atlamak; (argo) kefaletle veya kaçırarak hapisten çıkarmak; (av kuşunu) ürkütüp kaçırmak spring a leak su sızdırmaya başlamak; su etmeye başlamak (gemi) spring at üzerine saldırmak, sıçramak spring back geriye tepmek veya sıçramak spring forth sürüp meydana çıkmak; ileriye atılmak spring in içeri atılmak spring out dışarı fırlamak spring upon üstüne atılmak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor