plane Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i, geom düzlem, müstevi; düzey; safha, derece; tayyare, uçak inclined plane geom eğik düzlem on the same plane aynı düzeyde, müsavi, aynı derecede
    • i, plane tree çınar, bot Platanus
    • i, f rende, marangoz rendesi, planya; bir çeşit mala; f düzeltmek, rendelemek; üstünu temizlemek; den suyun yüzünde uçar gibi gitmek
    • s tamamıyle düz, dümdüz; mustevi, düzlem; yassı plane angle geom düzlem açı, basit açı plane figure geom düzlem şekil plane geometry düzlem geometri plane table plançete
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor