patent Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s herkes tarafından anlaşılabilir, herkese açık, aşikar; tıb açık
    • i, f patent, imtiyaz, ihtira beratı; imtiyazlı ihtira; arazi için verilen imtiyaz; imtiyazlı arazi; f patent almak; imtiyazla temin etmek, imtiyazım vermek veya almak patent rights patent hakkı
    • s patenti olan, patent hakkından yararlanan; imtiyazlı patent leather rugan (deri) patent medicine mustahzar, hazır ilaç; kocakarı ilâcı patently z açıkça, aşikar olarak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor