nerve Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f kuvvet ve cesaret vermek nerve oneself metanetini takınmak, cesur olmak
    • i sinir, asap; kuvvet; soğukkanlılık, metanet, cesaret; küstahlık, cüret; gen, çoğ duyarlık, duysal dayanıklılık kaynağı; gen çoğ asabi buhran asap bozukluğu; biyol kanat veya yaprak damarı nerve agent ask sinirleri altüst eden gaz nerve center anat işitme ve görme gibi belirli görevi olan sinir hücrelerinin toplandığı yer, sinir merkezi; yönetim ve haberleşme merkezi; komuta merkezi nerve fiber sinir lifi nerve gas sinir gazı nerve impulse sinir akımı nerve track özellikle beyinde ve belkemiğinde sinirlerin geçtiği yer a fit of nerves sinir buhranı get on one's nerves birinin sinirine dokunmak, asabını bozmak strain every nerve son derece gayret göstermek
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor