multiplication Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i çoğaltma, çoğalma; mat çarpma multiplica tion table çarpım tablosu, kerrat cetveli
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor