joint Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s birleşmiş, bitişmiş; müşterek, ortak jointstock company tic anonim şirket (sınırlı ya da sınırsız sorumluluğu olan) jointly z müştereken, ortaklaşa, birlikte
    • f bitiştirmek, eklemek, raptetmek; ek veya oynak yeri yapmak; oynak yerlerinden ayırmak (et)
    • i anatmafsal, eklem, iki kemiğin birleştiği yer, oynak yeri; ek; ek yeri; iki eklem arasındaki kısım; kasabın kestiği kol veya but gibi et parçası; bot nod; düğüm, boğum; (argo) afyon çekilen veya kumar oynanan kötü ve yasak yer; (argo) esrarlı sigara joint surety huk müteselsil kefil, zincirleme kefil out of joint çıkık, çıkmış; çığrından çıkmış put one's nose out of joint birinin pabucunu dama attırmak universal joint oto kardan mafsalı
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor