import Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i ithal malı, yabancı memleketten getirtilen mal; anlam, mana; önem, ehemmiyet imports and exports ithalât ve ihracat import license ithalât lisansı import duty ithalat gümruk resmi
    • f ithal etmek, yabancı memleketten getirtmek; belirtmek, ifade etmek, ima etmek, delâlet etmek; etkilemek, tesir etmek; önemi olmak, hükmü olmak; sokmak, kanştırmak importable s ithal edilebilir, memlekete sokulabilir im porta'tion i ithal edilen şey; ithalâtçılık impor'ter i ithalâtçı
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor