hawk Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i) (f) şahin, doğan, (zool) Falco; atmaca, (zool) Accipiter; çaylak; askeri kuvvetle ihtilâfı halletmek isteyen kimse; (f) atmaca veya şahin ile kuş avlamak; atmaca gibi kuşa saldırmak hawkish (s) savaş yanlısı
    • (f) öksürerek gırtlağını temizlemeye çalışmak; balgam çıkarmak
    • (i) alttan saplı sıvacı tahtası
    • (f) sokakta öteberi satmak, seyyar satıcılık yapmak hawker (i) seyyar satıcı
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor