fowl Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i) (çoğ fowl, fowls) (f) kuş; kümes hayvanı; tavuk, hindi veya ördek eti; (f) yabani kuş avlamak barnyard fowl kümes hayvanı Cochin fowl çin tavuğu guinea fowl Hint tavuğu, Beç tavuğu, (zool) Numida meleagris jungle fowl yaban tavuğu, (zool) Gallus gallus Polish fowl tepeli tavuk It is neither fish, flesh nor fowl Hiç bir özelliği yok fowler (i) kuş avcısı fowling piece av tüfeği
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor