fold Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • sonek kat, misil, kere: fivefold (s) beş misli, beş kat
    • (f), (i) katlamak, bükmek; (matb) kırmak; sarmak, bağrına basmak; kaplamak; katlanmak, bükülmek; sarılmak, bürünmek; kavuşturmak (elleri); hafifçe katmak; (ABD), argo tutulmayıp kapanmak (piyes); yorgunluktan çökmek; (i) kat, kıvrım; büklüm; boğum (yılan); (jeol) kıvrım fold the arms kolları kavuşturmak folding bed açılır kapanır karyola folding door katmer kanatlı kapı folding machine kırma makinası
    • (i), (f) ağıl; koyun sürüsü; cemaat; (f) ağıla kapamak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor