fault Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i), (f) kusur, kabahat, hata, yanlış; eksiklik, ayıp; spor faul, hata; (jeol) fay, çatlak; (f) kusur bulmak, kınamak, ayıplamak, takbih etmek; tenkit etmek; suçlamak, itham etmek; (jeol) fay husule getirmek faultfinder (i) tenkitçi, her şeye kusur bulan kimse be at fault kabahatli olmak find fault with kusur bulmak net fault spor net hatası, ağ hatası through no fault of kabahati olmadan, hiçbir suçu yokken to a fault aşırılıkla, ifratla faultless (s) kusursuz, mükemmel faultIessly (z) kusursuz bir şekilde, mükemmelen faultlessness (i) kusursuzluk, mükemmellik
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor