decline Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f) sapmak, meyletmek, inhirafetmek ; zevalbulmak; eksilmek, azalmak, düşmek; eğilmek, sarkmak; reddetmek, çekilmek, istememek; (astr) meyletmek; eğmek, saptırmak, eğdirmek, çevirmek, inhiraf ettirmek; -den çekilmek veya kaçınmak; (gram) çekmek, tasrif etmek declinable (s) çekilebilir
    • (i) meyil, iniş; gerileme; batma, zeval, inhitat, inkıraz, sapma, inhiraf; (tıb) hastalık ârazının zeval bulma devresi; (tıb) maddi ve manevi kuvvetten düşme go into a decline kuvvetten düşmek on the decline çökmekte, inkıraz bulmakta
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor