centripetal Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (s) merkezcil, merkeze doğru giden, merkeze yaklaşan centripetally (z) merkezcil olarak centro- onek merkez, orta
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor