break Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f kırmak, parçalamak; ihlâl etmek, riayet etmemek, uymamak (kanuna); bir yerini kırmak, yaralamak; bozmak, araya girmek; sona erdirmek, bitirmek; nüfuz etmek, içine girmek; iflâs ettirmek; bozdurmak (para); kaçmak, firar etmek; elek devreyi bozmak, devreyi kapatmak; parçalanmak, kırılmak; kopmak (fırtına): kesilmek; birdenbire yön değştirmek; fırlamak; ilgisi kesilmek; sudan fırlamak (balık); top atmak, iflâs etmek break bread yemek yemek; yiyeceği birlikte paylaşmak break down işlemez hale gelmek; ruhen yıkılmak; kendinden geçmek; itiraf etmek; teslim olmak; yıkmak; tahlil etmek, kısımlara ayırmak; kısımlara ayrılmak break a fall düşüşü hafifletmek break ground inşaatın ilk kazısını yapmak; başlangıç yapmak break a habit kötü alışkanlıktan kurtulmak break in zorla girmek; lafa karışmak; araya girmek; alıştırmak break into tecavüz etmek, zorla girmek breaka journey seyahate aravermek break the law suç işlemek, kanuna karşı gelmek break the news haber getirmek; alıştıra alıştıra haber vermek breakoff kırılıp ayrılmak; birdenbire durmak; ilişiğini kesmek break open kırmak, zorla açmak break out zuhur etmek, patlak vermek; tıb dökmek (sivilce, kızamık vb); (hapishane vb'den) firar etmek break out in song birdenbire şarkı söylemeye başlamak break a promise sözünden vaz geçmek break a record rekor kırmak break a strike grevi dağıtmak break up dağılmak; dağıtmak; bozuşmak; (argo) kendini tutamayıp gülmek break a will huk vasiyetnameyi bozmak break wind yellenmek, osurmak break with ilgisini kesmek
    • kırık, çatlak, aralık, açıklık, fasıla; atılma; kaçış; ani kesiş, ani düşüş; az bir miktar, parça, kısım; kdili fırsat, şans; kdili gaf, pot; elek devrenin bozulması, devrenin kapanması; cazda solo bölüm; borsada ani fiyat düşüşü; matb paragraflar arasındaki fasıla; matb, çoğ bir metinden bazı kısımların atlandığını gösteren noktalar() a bad break fena bir pot, şanssızlık the break of day günün ağarması
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor