Türkçe - İngilizce Çeviri Sonucu

septik Anlamı

  • sceptic. sceptical. skeptical kuşkucu. şüpheci.
  • sceptical. septic. skeptical.

İngilizce-Türkçe Sözlükte Kelime Arama

Sözlük:
Kelime:
 
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor