Türkçe - İngilizce Çeviri Sonucu

reformculuk Anlamı

  • reformism.

İngilizce-Türkçe Sözlükte Kelime Arama

Sözlük:
Kelime:
 
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor