Türkçe - İngilizce Çeviri Sonucu

merhamet Anlamı

  • clemency. compassion. mercy. pity. charity. grace. humanity.
  • clemency. compassion. mercy. pity. clemency acıma.
  • mercy. pity. compassion. clemency. agape. benignity. charitableness. charity. commiseration. grace. loving-kindness. misericordia. ruth.

İngilizce-Türkçe Sözlükte Kelime Arama

Sözlük:
Kelime:
 
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor