Türkçe - İngilizce Çeviri Sonucu

ingiliz Anlamı

  • English.
  • Englishman.
  • english. englishman. english woman. britisher. englander. brit. john bull. gringo. anglo-.

İngilizce-Türkçe Sözlükte Kelime Arama

Sözlük:
Kelime:
 
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor