Türkçe - İngilizce Çeviri Sonucu

hikmet Anlamı

  • wisdom. philosophy. real meaning. purpose. point. mystery.
  • wisdom bilgelik. philosophy felsefe. hidden cause. aphorism. saying vecize. wisdom. philosophy. inner meaning.
  • reason. wisdom. the divine wisdom. mystery. profundity. profoundness. gnome.

İngilizce-Türkçe Sözlükte Kelime Arama

Sözlük:
Kelime:
 
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor