work Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (sonek) işi, -den yapılmış
    • i iş, çalışma, meşguliyet; görev, vazife; emek; eser, kitap; el işi; çalışma yeri; çoğ fabrika, tesis; çoğ mekanizma; çoğ, (argo) tüm; sirke köpüğü; çoğ sevap kazanılacak iş work force bir yerde çalışan işçilerin tümü work stoppage işi dudurma, grev all in day's work normal, mutat, tabii at work iş başında, işte; çalışırken get to work işe koyulmak give someone the works ( argo) birini öldürmek veya hırpalamak; birine sert davranmak, aman vermemek hard work ağır iş, zor iş have one's work cut out for one yapacağı iş belli olmak in the works yapılmakta, bakılmakta, planda make short work of kısa kesmek, çabuk bitirmek out of work işsiz, boşta the whole works hepsi
    • f çalışmak, iş yapmak; emek sarfetmek, uğraşmak, meşgul olmak; vazifeli olmak, memuriyeti olmak; işlemek; işletmek; yürümek; başarılı olmak, iyi netice vermek; etkilemek, tesir etmek; oynamak; mayalanmak; çalıştırmak; çözmek, halletmek work at çalışmak, çabalamak work in sokuşturmak, araya sıkıştırmak work into zorlamak, sokmak, koymak work loose laçka olmak, gevşemek work off gidermek, üstesinden gelmek work on tesir etmek, etkilemeye çalışmak; üstünde çalışmak work one's way güçlükle ilerlemek work over bir daha yapmak, üstünden geçmek; değişiklik yapmak; ABD, (argo) hırpalamak work up bürümek; heyecanlandırmak, kamçılamak, kurmak; düzenlemek, tanzim etmek, yapmak, geliştirmek work up to -e hazırlanmak; -i amaçlamak; -e varmak work upon tesir etmek be worked up about something bir mesele için heyecanlanmak veya hiddetlenmek It won't work Olmaz Yürümez
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor