weeping Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s ağlayan, gözleri yaşlı; ince ve sarkık dallı weeping willow salkımsöğüt, bot Salix babylonica
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor