value Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i, f kıymet, değer; itibar, önem, ehemmiyet; gerçek değer, hakiki kıymet; kesin anlam; müz değer; resimde renk tonu, rengin açıklık veya koyuluğu; para eden şey, mal; f değerini ölçmek; iabar etmek, muteber tutmak, saymak, takdir etmek; kadrini bilmek; paha biçmek, kıymet takdir etmek approximate value yaklaşık değer at value piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş insurable value sigorta değeri market value piyasa fiyatı, piyasa rayici nominal value itibari kıymet value-add-ed-tax i ek değer vergisi value judgment önyargı; değerine göre kıymet verme The value of the dollar has gone up this month Doların değeri bu ay yükseldi This dress is a good value for its price Bu elbise fiyatına göre kalitelidir valuer i bilirkişi, değer biçen kimse valueless s kıymetsiz, değersiz, beş para etmez
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor