truth Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i hakikat, gerçeklik, gerçek, doğruluk, sıhhat; hak; sadakat, içten bağlılık, samimiyet, vefa; aslına uygunluk, hakikilik; dürüstlük gospel truth mutlak hakikat in truth hakikaten, gerçekten of a truth gerçekten, filvaki
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor