transfer Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f (-red, -ring) nakletmek, geçirmek; devretmek, başkasına bırakmak; baskı ile kopya etmek; aktarma yapmak transferable s nakli mümkün, devredilebilir, havale edilebilir transference i nakletme, naklolunma transferor i, huk devreden kimse
    • i nakil, havale, transfer, geçirme; devir, feragat; naklolunan veya geçirilen şey; çıkartma; telgraf havalesi; aktarma bileti
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor