thing Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i şey, nesne; mevcudiyet; cansız şey veya madde; mahluk; çoğ pılı pırtı, eşya; çoğ giyecekler do one's thing (argo) kendi istediğini yapmak first thing hemen, derhal make a good thing of kdili istifade etmek, kar etmek see things hulyalan olmak sure thing güvenilecek şey; tabii the thing moda, önemli şey veya fikir He knows a thing or two Bir iki şey biliyor Well, of all things! Hoppalaa! They call their government, of all things, a democracy! Devlet idarelerine her şeye rağmen demokrasi diyorlar !
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor