system Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i usul, düzen, nizam, kural, kaide, yol, sistem; intizam: âlem, evren, bütün kâinat; fels dizge: uzuv; kibernetik system of philosophy felsefe sistemi system of pulleys makara takımı mountain system sıradağlar, birkaç dağ silsilesinden ibaret takım the system toplum düzeni beat the system düzeni kendi çıkarına kullanmak systems analysis yönetim sisteminin verimini artırmak için yapılan analiz
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor