study Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i çalışma, okuma, irdeleme, mütalaa; inceleme, araştırma, tetkik; gayret, çalışkanlık; düşünme, tefekkür; dalgınlık; araştırma konusu veya sahası; kalem tecrübesi, alıştırma taslak; müz, etüt; yazıhane; çalışma odası; kdili rol ezberleyen kimse study group araştırma grubu study hall mütalaa salonu; çalışma saati His face was a study yüzü görülecek bir haldeydi in a brown study başka şeylere dikkat etmeyecek derecede düşünceye dalmış make a study of öğrenmeye veya anlamaya çalışmak
    • f okumak, irdelemek, çalışmak, mütalaa etmek; düşünmek; incelemek, araştırmak, tetkik etmek; gayret etmek; tahsil etmek study up on için ders çalışmak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor