strain Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i nesil, soy, silsile, aile; hayvanlarda soy; bahç ıslah edilmiş bitki cinsi; ırk veya millet özelliği; eser, iz; cüzt şey; ifade, tarz, usul; mizaç; nağme, makam; şiir parçası, şarkı
    • f, i fazla gayret etmek; fazla germek, zorlamak, zorlayarak incitmek; burkmak, burkulmak; süzgeçten geçirmek, süzmek; zorlayarak eğmek veya şeklini bozmak; kendini zorlamak, çok uğraşmak; bağrına basmak; kucaklamak; i germe, gerilme, zora gelme; aşırı zihni veya duygusal gerginlik; burkulup incinme; mak şeklen bozulma strain after an effect iyi tesir bırakmak için kendini lüzumundan fazla yormak strain a point özel muamele yapmak strain at çok uğraşmak; vicdanen çekinmek strain the meaning kendi çıkarına göre yorumlamak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor