state Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f ifade etmek, belirtmek, beyan etmek; tayin etmek, saptamak, tespit etmek
    • i, s hal, vaziyet, durum, keyfiyet; debdebe, tantana, ihtişam; devlet; hükümet; eyalet; memleket; s devlete ait; resmi; siyasi state bank (ABD) bir eyaletin müsaadesi altında çalışan banka; devlet bankası state college eyalet üniversitesi state's evidence huk devlet lehine şahitlik; suçunu ikrar ederek kendi suç arkadaşları aleyhine sahadet eden kimse turn state's evidence suçunu ikrar ederek devlet lehine şahitlik etmek State House hükümet binası; meclis binası state of siege örfi idare, sıkıyönetim state of war harp hali state owned devlet malı state prison siyasi mahkümlara mahsus hapishane; (ABD) bir eyalete mahsus ağır ceza hapis hanesi state socialism sosyalizm, devletçilik state's rights eyaletin hakları state trooper (ABD) motorlu araçlarla devriye gezen jandarma state university (ABD) eyalet üniversitesi Department of State (ABD) Dışişleri Bakanlığı in state resmi olarak, debdebe ve ihtişamla lie in state teşhir edilmek üzere açık tabut içinde yatmak (büyük bir zatın cenazesi) the States kdili Amerika Birleşik Devletleri (ABD haricinde kullanılır)
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor