social Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s, i toplumsal içtimai, sosyal; toplumda yeri olan, cemiyete ait; bot, zool kütle halinde büyüyen veya yaşayan; sosyetik; i sohbetli toplantı, sohbet meclisi Social Democrat sosyal demokrat parti üyesi social insurance sosyal sigorta social intercourse sosyal ilişki social register sosyeteye mensup kimselerin isimleri yazılı liste social science sosyal bilim social security sosyal sigorta social service sosyal hizmet social work sosyal görev sociality i tatlı huyluluk, hoş sohbetlik; girginlik socially z sosyal olarak, toplumsal bakımdan
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor