see Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i piskoposluk Holy See Papalık
    • f (saw, seen) görmek; anlamak, farkına varmak; bakmak, dikkat etmek; görüşmek, kabul etmek; tecrübesi olmak, tecrübe ile öğrenmek; geçirmek see about icabına bakmak, bir yolunu bulmaya çalışmak see a thing through bir işi başarmak, tuttuğunu koparmak see daylight güç bir durumdan kurtulmayı sağlayacak ilk çareyi görmek see double şeşi beş görmek, biri iki görmek see eye to eye aynı fikirde olmak, her hususta anlaşmak see into nüfuz etmek, kavramak see in the New Year yeni yılı karşılamak see life tecrübelerle hayatı anlamak see one off geçirmek, yolcu etmek, uğurlamak see one out birini kapıya kadar geçirmek see one's way çaresini bulmak see one through birine sıkıntısını atlatana kadar yardım etmek see red çok öfkelenmek, gözünü kan bürümek see service hizmet görmek see something out bir şeyi sonuna getirmek, bitirmek see stars başına vurulma sonucunda gözünün önünde yıldızlar uçuşmak see the doctor doktora görünmek see the light bir şeyin aslını anlamak see through one bir kimsenin zihninden geçenleri keşfetmek see to it icabına bakmak See ya! (argo) Baybay ! See you later şimdilik Allah'a ısmarladık Görüşürüz As far as I can see Bana kalırsa It has seen better days Artık eskidi Let me see Bakayım Dur bakalım Düşüneyim This much food will see us through this journey Bu kadar yemek bu seyahati çıkarır You see yani, işte; Gördün mü?
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor