school Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i, f okul, mektep: öğrenim devresi; güz san bir ustadın öncüsü olduğu tarz veya üslup, ekol; herhangi bir şeyin öğrenildiği yer; okul binası; f okula göndermek; ders vermek, öğretmek, okutmak; terbiye etmek, alıştırmak school age okul çağı school board okul yönetim kurulu school ship okul gemisi school year ders yılı boarding school yatılı okul, leyli mektep business school ticaret okulu day school gündüzlü okul, nehari mektep free school parasız okul, meccani mektep graduate school üniversite diploması almdıktan sonra devam edilen fakülte grammar school ilkokul; ing ortaokul, lise high school lise keep a school bir okulu yönetmek night school akşam okulu; gece bölümü old school eski terbiye parochial school bir kilisenin özel okulu pryvate school özel okul public school ing özel okul; ABD parasız resmi okul reform school islahevi trade school meslek okulu vacation school yaz okulu School keeps today Bügün okul var
    • i, f balık sürüsü; f sürü halinde yüzmek (balık)
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor