scapegoat Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i başkalarının cezasını ve sorumluluğunu yüklenen kimse; (eski) Musevilerin günahlarını çöle götürmek üzere başıboş bırakılan keçi
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor