round Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s yuvarlak, değirmi; top, toparlak, küresel; silindir şeklinde; yuvarlak (hesap); çok, hayli; çabuk, atik, süratli; dolgun; açık, çekinmesiz; tam round clam yenilir bir deniz tarağı, zool Venus mercenaria round dance vals gibi dönerek yapılan dans round number yuvarlak sayı round robin grup arasında sıra ile yazılan mektup zinciri round table conference yuvarlak masa toplantısı round trip gidiş dönüş; tur a round oath okkalı küfür round'ly z yuvarlakça; açıkça, çekinmeyerek, dobra dobra round'ness i yuvarlaklık
    • i yuvarlak şey, daire; dönerek yapılan dans; devir, posta, sefer; sıra; birbirini takip eden birkaç sesle okunan şarkı, kanon; atış; birkaç top ve tüfeğin birer defa ateş etmesi; boksta ravnt round of applause alkış tufanı a round of drinks on me herkese benden birer bardak içki go the round ağızdan ağza dolaşmak in the round güz san müstakil (kabartma gibi bir zemine yapışık olmayan heykel) make the round of sıra ile dolaşmak
    • z, (edat) etrafa, etrafında; devrederek, dönüp dolaşarak; civarında; (edat) çevresine, etrafına, etrafında; her yönden; ileri geri
    • f yuvarlaklaştırmak, değirmi hale koymak; doldurmak; etrafını dolaşmak, dolaşıp geçmek; dudakları büzerek telaffuz etmek; yuvarlaklaşmak; toplamak, şişmanlamak; dön- mek, dolaşmak; durduğu yerde dönmek round off yuvarlak yapmak; tamamlamak round out tamamlamak, bitirmek; doldurmak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor