right Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s, z, i, f doğru, düz: doğrulu, dik: haklı, âdil, insaflı: uygun, münasip: doğru, gerçek, gerçeğe uygun, durüst; iyi, sağlam; sağ (taraf); z doğru, adaletli olarak, adalete uygun şekilde; dosdoğru; doğruca; pek, çok; i hak; adalete uygunluk; hakikat; doğruluk, dürüstlük; sağ taraf; yetki; pol sağ kanat; f hakkını yerine getirmek; doğ- rultmak; tashih etmek, düzeltmek; doğrulmak Right ! Hakllsınız ! Doğrudur right along boyuna, bütün vakit right angle dik açı right away hemen, derhal right ascension astr bir yıldızın ilkbahar gün-tün eşitlik noktasından doğuya doğru açısal uzaklığı, matla-i üstüval right cylinder mat dik silindir Right face ! ask Sağa dön! right of action dava hakkı right of assembly toplanma hakkı right of asylum iltica hakkı right off hemen, derhal right of search huk arama hakkı right of way huk geçiş hakkı; önden geçme hakkı; demiryolunun geçtiği arazi; kabloların döşendiği arazi parçası; yol geçen arazi parçası Right on (argo) Tam isabet Devam et righttowork law (ABD ) sendika dışı işçi çalıştırma hakkı veren kanun right trianglegeom dik üçgen right whale balina, zool Balaena mysticetus right wing sağ kanat, sağcılar a legal right kanuni hak by right of hak veya yetkisiyle by right hakkı olarak, hakka bakılırsa Declaration of Human Rights İnsan Hakları Beyannamesi have a good right çok hakkı olmak, tamamıyle haklı olmak on the right side doğru tarafta, doğru yüzünde women's rights kadın hakları
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor