return Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek, avdet etmek; eski sahibine dönmek; yanıtlamak, cevap vermek; mukabele etmek; geri getirmek; geri göndermek, iade etmek; ödemek; (kar) sağlamak, getirmek; (tenis) iade etmek (topu); resmen ilan etmek veya bildirmek return thanks teşekkürlerini bildirmek; şükretmek return to dust ölmek, toprak olmak returnable s, i iade edilebilir; i depozitli şey (şişe)
    • i dönüş, geri dönüş, geri geliş, geri gidiş, avdet; geri getirme; geri gönderme, iade; eski haline dönüş; tekrar tutma, nüksetme; tekrar olma; kâr, kazanç, hasılât, faiz; resmi rapor; çoğ istatistik cetveli return address gönderenin adresi return game, return match revanş maçı return ticket İng gidiş dönüş bileti; ABD dönüş bileti by return mail, İng by return of post ilk posta ile (cevap), hemen, akabinde in return for karşılık olarak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor