real Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i) eski İspanyol parası
    • (s), (z) gerçek, hakiki; asıl; samimi; (huk) gayri menkule ilişkin; (z) gerçekten çok real estate (huk) gayri menkul mal, mülk real image gerçek gürüntü real number (mat) gerçek sayı real property (huk) mülk the real thing esaslı şey, â1a şey, fevkalade şey real wages satınalma gücüne güre hesaplanmış maaş realness (i) gerçeklik, hakikilik
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor