purse Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i kese, para kesesi, para çantası; hazine; yardım için toplanılmış para; torba purse-proud s kesesine mağrur, servetine güvenen purse-strings i kese bağları, kese ağzı kaytanı; para ödeme yeteneği a common purse müşterek kese a tight purse cimri kesesi privy purse hükümdar hazinesi public purse devlet hazinesi put up a purse mükâfat olarak ortaya koymak
    • f büzmek (dudak); keseye koymak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor