public Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s, i halka ait, umuma ait, umumi, genel; herkese mahsus; açık, aleni i halk, ahali, umum: seyirciler publicad dress system hoparlor tertibatı, kıs PA public baths halk hamamları public buildings halka mahsus binalar public credit umumi itibar public debt devlet borçları public domain kamu arazisi; halkın malı public enemy halk düşmanı public highway umuma açık herhangi bir yol public house han, otel; İng birahane, meyhane public land milli arazi, miri arazi public law amme hukuku public library genel kitaplık public life sosyal hayat public nuisance kamu için zararlı olan davranış public offense amme suçu public opinion kamu oyui, efkârıumumiye public relations halkla olan ilişkileri kuvvetlendirme çabaları public revenues devlet geliri public school bak school public security umumi emniyet public servant devlet memuru public service amme hizmeti public utilities (elektrik, su gibi) umumi hizmet müessese leri public works bayındırlık işleri in public alenen, açıkça, herkesin önünde open to the public umuma açık, herkes girebilir publicly z alenen, aeme karşı; halk tarafından
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor