premillennial Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s kıyametten evvel gelecek bin seneden önce premillennialism i Hazreti İsa'nın kıyametten önceki bin seneden evvel geleceği öğretisi premillenialist, premillenarian i bu inanca bağlı kimse
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor