power Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i yetenek, kabiliyet; iktidar, kuvvet, kudret, güç; hüküm; etki, tesir, hakimiyet, nüfuz, yetki, salâhiyet; fiz erk, erke; devlet, hükümet; huk bir başkası adına herhangi bir işi yapma yetkisi, vekâlet, ve kâletname; melaike; mat üs, bir sayının kendisiyle çarpılmasıyle meydana gelen sayı; makinanın işleme kabiliyeti, güç, takat; merceğin büyütme yeteneği kuvvet power boat motorla işleyen vapur veya gemi power lathe torna makinası power of attorney vekâletname power of life and death idam etme veya af yetkisi power over a person bir kimseye hükmünü geçirebilme kuvveti power plant elektrik santralı power point İng duvar fişi power politics kuvvet politikası power structure yetkili ve kuvvetli olan grup power tool motorlu aygıt come into power iş başına geçmek; iktidar mevkiine geçmek electric power elektrik kuvveti party in power iktidar partisi raise to the tenth power mat onuncu üse çıkarmak the powers that be başta olanlar, yetkili şahıslar water power su kuvveti It is beyond my power Elimde değil More power to him Allah gücünü artırsın Tebrikler!
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor