port Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i liman; liman şehri port authority liman otoritesi, liman idaresi port of call den uğranılacak liman port of entry ithalât limanı, gümrük dairesi olan liman free port serbest liman, açık liman home port demirleme limanı
    • i porto şarabı, genellikle koyu kır mızı renkte olan tatlı şarap
    • i, f, den geminin sol veya iskele tarafı; f dümeni iskeleye kırmak; iskeleye dönmek (gemi) Helm to port Dumeni iskeleye kır on the port bow pruvanın solunda (gemi)
    • i, den gemi lombarı; lombar kapağı; mak buhar, gaz veya su yolu (bilhassa valf içinde) port lid lombar ağzı, lombar kapağı
    • i, f, ask tüfek veya başka bir silâhın omuzdaki duruşu; duruş; fl tufeği namlusu sol omuza doğru olmak üzere eğri vaziyette tutmak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor