pass Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i geçiş, geçme; paso, şebeke; sınavda geçme; boğaz, geçit, dar yol; ask hatlardan geçme izni; hal, durum; meç hamlesi; hokkabazların kaybetme oyunu; top oyunlarında topu elden ele geçirme, pas free pass ücretsiz giriş sağlayan paso bring to pass sonuçlandırmak come to pass olmak, meydana gelmek hold the pass geçidi tutmak make a pass vurmaya çaşışmak; (argo) çalım atmak
    • f üstünden, içinden veya yanından geçmek; geçirmek; gezdirmek, dolaştırmak; geçirmek (zaman); söz vermek; huk hüküm vermek, intikal etmek, karar vermek; beyan etmek, söylemek (fikir); ileri gitmek, aşmak; boşaltmak, tahliye etmek; kabul ve tasdik etmek veya ettirmek; sınavda geçmek; ihmal etmek; spor pas vermek; paylaşmak; geçmek, mürur etmek (zaman); halden hale girmek; vaki olmak; elden ele dolaşmak, tedavül etmek; sürmek (para); kabul olunmak; başarmak, muvaffak olmak; bitmek, sona ermek; engelle karşılaşmamak; boşaltmak, akıtmak; briç pas'' demek; sırasını atlatmak; hamle yapmak (eskrimde); devretmek pass a dividend kâr hisselerini ödememek pass away ölmek; sona ermek pass beyond geçmek, üstün olmak pass by yanından geçmek, geçip gitmek pass for diye geçinmek pass muster yoklamayı atlatmak; yeterli olmak, geçmek pass off sona ermek; geçirmek, sürmek (sahte para); geçmek; diye geçinmek, kendini diye satmak pass on gecikmeyip gitmek; ileri gitmek; ölmek; geçirmek, başkasına vermek pass out dışarı çıkmak: kdili bayılmak, kendinden geçmek pass over atlayıp geçmek, üstünden geçmek; öbür tarafa geçmek; ihmal etmek, görmemek; göz yummak pass the buck sorumluluğu başkasının üzerine atmak pass the hat yardım toplamak pass the time of day selâmlaşmak pass through içinden geçmek; nufuz etmek pass up kdili yararlanmamak, istifade etmemek, fırsatı kaçırmak pass upon karar vermek
    • kıs passive
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor