particular Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s, i belirli, muayyen, özel, hususi, has, mahsus; her bir; zata mahsus, şahsi; dikkate lâyık; titiz, meraklı, dikkatli; ayrıntılı, teferruatlı, etraflı; huk ferdi, mahalli, kısmi;i madde, tafsilâtın bir maddesi, husus; çoğ ayrıntılar, tafsilât in particular özellikle, bilhassa particular'ity i hususiyet; husus; titizlik particularly z özellikle, bilhassa, hususi surette; ayrıntılı olarak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor