part Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • kıs participle, particular
    • i, z parça, kısım, cüz; birbirine eşit olan kısımlardan her biri; uzuv; mat fasıl; hisse, pay; rol; görev; müz fasıl, parti, belirli bir salgı veya sese mahsus kısım; semt, taraf; saçların ayrıldığı yer; z kısmen part and parcel esas kısım part müsic müz birkaç ses veya çalgı için yazılmış parça part owner hissedar part singing birkaç sesle şarkı söyleme part writing müz kontrpuan parts of speech sözbölükleri aliquot part mat tam bölen a person of part kabiliyetli kimse, çok cepheli adam component parts bir bütünü meydana getiren kısımlar for my part bana kalırsa, benim fikrimce, bence foreign parts dış ülkeler, yabancı memleketler for the most part çoğunlukla, ekseriya, esas itibariyle in part kısmen; bazı hususlarda in good part tatlılıkla, gönül hoşluğuyle in parts parça parça, kısım kısım on the part of tarafından play a part bir rolü oynamak spare parts yedek parçalar take part in katılmak, iştirak etmek take the part of birinden yana çıkmak, bir kimsenin tarafını tutmak; rolünü almak the greater part çoğunluk, ekseriyet the outer part dış kısımlar the privy parts edep yerleri
    • f kısımlara ayırmak, taksim etmek; ayırmak, bölme ile ayırmak; bölmek; ayrılmak; parçalanmak, taksim olunmak; ayrılıp gitmek, uzaklaşmak part company birbirinden ayrılmak, ilişkisini kesmek part from -den ayrılmak part with bırakmak Let us part friends Dost olarak ayrılalım Dost kalalım




online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor