over Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • edat, z, s, i üzerinde, üstünde; üzerine, üstüne; yukarısına; yukarısında; bütün (zaman); karşıdan karşıya, karşıya kasma, öbür tarafına; boyunca; z yukarıda;karşı tarafa, karşı tarafta; fazla, artık;tama- men, baştan başa; tekrar, yine; s bitmiş, son bulmuş; öbür taraftaki; üstteki, yukarıki; üstün; aşırı, fazla; i artan şey, ek over again bir daha over against karşısına, karşısında over and above -den fazla, -dan başka over and over tekrar tekrar, üst üste, birbiri arkasından over the barrel ABD, kdili çaresiz durumda over there orada, ta ötede be over with bitmiş veya bitirmiş olmak fall over düşmek, devrilmek It's all over Her şey bitti make over üstüne devretmek pay over money para ödemek play over tekrar çalmak veya oynamak roll a stone over bir taşı yuvarlayıp tersine çevirmek The water is running over Su taşıyor Run over to the neighbors Bir koşu komşulara git run over a man birini çiğnemek, adam ezmek (otomobil) talk over müzakere etmek talk over the phone te- lefonla konuşmak There are three left over Üç tane kaldı tip a boat over sandalı alabora etmek turn over çevirmek, altüst etmek, devirmek; teslim etmek, havale etmek win over taraftarlığını kazanmak
    • önek üstün, üstünde; asağıya doğru; fazla, bütün bütün
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor