off Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i), (İng), argo başlangıç from the off başlangıçtan beri
    • (z), (s), edat uzağa; ileriye, ileride; öteye, ötede; yanda; tamamen; uzakta; (s) uzak; yanlış; uygun olmayan, anormal; bitmiş; görev dışındaki; sağdaki; (den) denize doğru açılan; edat dan; dan uzak off and on ara sıra off chance zayıf bir ihtimal It iş off my hands Benim elimden çıkmıştır Artık sorumlu değilim Off with you! Defol ! an off street sapa sokak a week off bir haftalık izin; bir hafta sonra be off ayrılmak, terketmek; yanılmak; (kdili) deli olmak be off in one's calculations hesabında yanılmış olmak beat off the attack hücumu tamamen püskürtmek be off strawberries çilek yemekten mahrum olmak call the game off oyunu iptal etmek fall off düşmek; azalmak; bırakmak far off çok uzak He is well off Hali vakti yerinde Zengindir kill off all enemies düşmanların hepsini öIdürmek my off day izin günüm; fena günüm put off an appointment bir randevuyu ertelemek put (a per son) off canını sıkmak, soğutmak; (zorla) indirmek show off gösteriş yapmak take off alıp götürmek; öIdürmek; indirmek, çıkarmak; (kdili) taklidini yapmak; kalkmak, havalanmak The cheese is a bit off Peynir biraz bozulmuş The deal is off Anlaşma iptal edildi The electricity is off Elektrik kesildi We are off now Nihayet yola çıkıyoruz
    • (f), ABD, argo öIdürmek, slang mortlatmak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor